Hundsund Skolerestaurant

 
SKF driver skolerestauranten ved Hundsund ungdomsskole. Elever og lærere blir tilbudt varm komplett, næringsriktig lunsj, basert på retningslinjer og tilpasset barn og unge til selvkost. 

Vi har også åpent middagstilbud med salatbuffè for alle - tirsdager og torsdager 
kl. 15 - 18. ( NB: Stengt i alle skoleferier)

Vi kan tilby god hjemmelaget husmannskost i et hyggelig miljø. Alltid alternative retter, kjøtt eller fisk.                    

Hundsund skolerestaurant drives av Snarøya kvinne- og familielag. Du finner mer på skolerestaurantens facebookside

Velkommen :-)


 

Arbeidet for å få til skolerestaurant på Hundsund ungdomsskile startet med prosjektet MEPS = Mer Energi På Skolen, høsten 2003. Bakgrunnen var mange artikler og advarsler om ungdommens matvaner. SKF ønsket en annerledes ungdomsskole på Snarøya der vi kunne tilby ungdommen mer energi i form av et ernæringsriktig sammensatt måltid mitt på dagen. Skolerestauranten åpnet i 2008. 

I 2015 vant vi Matomsorgsprisen. Dette er en pris som skal understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste. Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er å ha gjennomført en nyskapende innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen tildeles enkeltpersoner eller bedrifter/institusjoner. 
 
 
Comments