Om Snarøya kvinne- og familielag

Snarøya kvinne- og familielag er et lokallag i Norges Kvinne- og familieforbund, som arbeider for barn, ungdom og eldre i nærmiljøet på Snarøya. Vi er et av de største og mest aktive lagene i Norge. Noe vi er stolte av. Vi tilbyr alle våre medlemmer kontinuerlig informasjon via mail. Medlemsmøter, felleskap og nettverksbygging inngår også. Bli medlem du og!

Styret

Lagleder
Cecilie Huseby
E-mail: cecilie @ huseby.org
Mob: 908 80 460
 
Nestleder
Liselotte Bjelke
E-mail: snaroyakf @ gmail.com
Mob: 922 60 532
  
Kasserer
Benedicte Schmeling
E-mail: bschmeling @ c2i.net
Mob: 924 64 799
 
Ansvarlig brukttøysalget
Bente Tangstad Juul
E-mail: bente-tj @ online.no
Mob: 901 95 827
 
Redaktør og medlemskontakt
Margrethe Marstrøm Svensrud
E-mail: margrethe.svensrud @ vox.no
Mob: 915 36 266
 
Flåklypakontakt
Kristin Rivelsrud Møller
E-mail: kristin @ ricaeiendom.no
Mob: 952 00 890
 
Temakvelder
Trine Birgitte Waag Kanestrøm
E-mail: Trine.kanestrom @ gmail.com
Mob: 918 60 914
 
Barnegymansvarlig
Marianne Stene
E-mail: marianne.stene @ formue.no
Mob: 95 90 06 11
 
Kristine Cranner Viland
E-mail: kristine-cranner.viland @ akersolutions.com
Mob: 924 18 834