Om Snarøya kvinne- og familielag

Snarøya kvinne- og familielag er et lokallag i Norges Kvinne- og familieforbund, som arbeider for barn, ungdom og eldre i nærmiljøet på Snarøya. Vi er et av de største og mest aktive lagene i Norge. Noe vi er stolte av. Vi tilbyr alle våre medlemmer kontinuerlig informasjon via mail. Medlemsmøter, felleskap og nettverksbygging inngår også. Bli medlem du og!

Snarøya kvinne- og familielag driver Flåklypa barnehage og Hundsund Skolerestaurant

Lagleder er Cecilie Huseby.

Kontakt oss på snaroyakf@gmail.com

Snarøya Kvinne- og familielag har eksistert i 60 år. Følgende stod skrevet i protokollen fra stiftelsesmøtet:
"Snarøya Husmorlag blev startet på Snarøya skole, fredag 07 februar 1958 i nærvar av kretsleder for Akershus fylke fru Ruth Håland og Bærums gruppeleder fru Esther L. og visegruppeleder fru Grethe Weier-Larsen. Else G. avholdt fordrag om barn og julen. Laget ble startet med 44 medlemmer. Lagets første styre blev: Lagleder:Fru Hilda Trepka Viseleder:Fru Aase Foyn Christensen Sekretær:Fru Aasta Ersland Kasserer: Fru Jorun Otnes Øvrige styremedlemmer: Fru Bergljot Johnsen Fru Märy F. Fru Irene Havsten"

Undersider (1): Årsmeldinger
Comments