Historikk

Det er en glede å kunne formidle noe av historien vi kjenner til om Snarøya Kvinne- og Familielag. I 2008 feiret vi 50 år! 

Følgende stod skrevet i protokollen fra stiftelsesmøtet:
"Snarøya Husmorlag blev startet på Snarøya skole, fredag 07 februar 1958 i nærvar av kretsleder for Akershus fylke fru Ruth Håland og Bærums gruppeleder fru Esther L. og visegruppeleder fru Grethe Weier-Larsen. Else G. avholdt fordrag om barn og julen. Laget ble startet med 44 medlemmer. Lagets første styre blev: Lagleder:Fru Hilda Trepka Viseleder:Fru Aase Foyn Christensen Sekretær:Fru Aasta Ersland Kasserer: Fru Jorun Otnes Øvrige styremedlemmer: Fru Bergljot Johnsen Fru Märy F. Fru Irene Havsten"
 
Kjenner DU noen av disse damene? Vær så snill å la oss få vite det.
Comments