Flåklypa barnehage

Flåklypa barnehage drives og eies av Snarøya Kvinne- og Familielag på ideelt grunnlag. Det er en liten barnehage for barn i alder 1-6 år med to avdelinger og plass til 36 barn. 

Barnehagens satsningsområder er:
Ernæring
Fysisk aktivitet
Nærmiljøet
Barns sosiale utvikling


SKF har bygd barnehagen på den samme tomten der vi tidligere drev barnepark. Det var et historisk byggeprosjekt der Bærum Kommune for første gang hadde ansvar for bygging for en annen byggherre enn dem selv.

Planen, både økonomi og estimert ferdigstillelse, holdt og ble fulgt hele veien. Noe vi er veldig stolt av.

Flåklypa ble åpnet 02.01.2006


Comments