top of page
Snarøya Oversikt.jpeg

Snarøya Kvinne- og Familielag

Skaper trivsel og nærhet i nabolaget Snarøya og Fornebu

- for store og små!

Hva gjør vi?

Skaper trivsel og nærhet for store og små

Snarøya Kvinne- og Familielag drifter barnehagen Flåklypa barnehage, Hundsund skolerestaurant og sørger for gjenbruk av klær gjennom norges største brukttøysalg to ganger i året. 

Flåklypa Barnehge

Flåklypa Barnehage

Med 36 barn fordelt på to avdelinger, er vi stolte av å kalle oss en liten barnehage med fokus på gode pedagogiske opplegg, mye utetid, sunn ernæring og relasjonsbygging. Vi har fornøyde barn og foreldre som rangerte barnehagen til 5/5 på foreldreundersøkelsen 2022 (som en av få barnehager i Asker og Bærum)

Med perfekt beliggenhet i rolige omgivelser på Snarøya i Bærum, er det mye spennende å oppleve for barna i nærmiljøet. 

flaklypå på stranden.jpeg
Hundsund Skolerestaurant
Hundsund servering.jpeg

Hundsund Skolerestaurant

Vi har en unik mulighet å påvirke til gode matvaner og senere bedre folkehelse. Derfor ble Hundsund Skolerestaurant etablert i 2008, som norges første skolerestaurant. 

I dag leverer våre fire ansatte sunn og kostholdsrik mat til elever på Hundsund Ungdomsskole, Flåklypa Barnehage og Hundsund Barnehage. 

Brukttøysalget

Brukttøysalget - Norges største!

To ganger i året arrangeres
brukttøysalg på Hundsund
ungdomsskole, til inntekt for både
Flåklypa barnehage og Hundsund
skolerestaurant.

Dette er ikke et typisk loppemarked, men et salg med fokus på gjenbruk hvor du kan kjøpe klær, sko og utstyr til både store og små i god kvalitet. Vi har til og med en egen Luksusavdeling der du kan gjøre et skikkelig vintage-kupp!

Neste brukttøysalg finner sted
6. og 7. april.

Bruktøysalget inspo.jpg
Bli medlem

Hvorfor bli medlem?

Som medlem i Snarøya Kvinne og Familielag, har du mulighet til å bidra til et bedre tilbud til barn og ungdom i nabolaget Snarøya og Fornebu, gjennom et godt barnehagetilbud, næringsrik kost til barn og ungdom og til bærekraftig håndtering av klær og utstyr. 

Dersom du ønsker å søke barnehageplass, er det nødvendig med medlemskap.

Styret

Om SKF

Vi som sitter i styret

Styret i SKF består i dag av åtte medlemmer som sørger for ivaretakelse, støtte og fremdrift gjennom aktiv deltakelse i Bruktøysalget og støtte til styrene i Flåklypa Barnehage og Hundsund Skolerestaurant.  

Kontakt styret på mail: 
snaroyakf@gmail.com

Ane C. Morgensjerne.jpeg

Ane C. Morgenstierne

(Styreleder)

Alicia.jpeg

Alicia

Halaas

(Styremedlem)

Caroline.jpeg

Caroline Halmrast

(Styremedlem)

Lillan.jpeg

Lillan

Jebsen

(Styremedlem)

Melissa.jpeg
Cecilie.jpeg
Pia.jpeg
Karoline.jpeg

Melissa

Christensen

(Styremedlem)

Cecilie Staubo Boasson

(Styremedlem)

Pia C.

Vabro

(Styremedlem)

Karoline Frogner

(Styremedlem)

bottom of page