top of page

Påmelding til skolemat

Vi tilbyr varme, komplette, næringsberegnede og porsjonstilpassede måltider for elevene på Hundsund ungdomsskole.

Betalingsalternativer

 51 kr

 

per dag og elev

 

ved betaling 1/1 skoleår

52 kr

per dag og elev

 

ved betaling 1/2 skoleår

53 kr

 

per dag og elev

 

ved betaling per måned

Påmelding

Hvordan ønsker du å betale?

Faktura sendes til: 

Villkår

Betaling skjer forskuddsvis.

På grunn av den store prisøkningen på mat den siste tiden har vi måttet se oss nødt til å øke våre priser fra siste skoleår.

Elever med gluten eller laktoseintoleranse kan få tilpasset kosten. Relevant dokumentasjon (legeattest) vedlegges dette skjema.

Hundsund Skolerestaurant tilbyr Halal.

Innmeldingen gjelder ut 10 klasse.

Oppsigelse er gjensidig og kan gjøres med 1 - en - måneds varsel fra den 30. i måned. Ved abonnement- alternativ hel el. halvt år, vil det bli gjort en avregning basert på månedsbetaling og kr 100.-. i gebyr.

Hundsund Skolerestaurant forbeholder seg retten til prisendringer i perioden abonnementet varer. Informasjon om dette vil distribuert i god tid før eventuell prisendring.

Det er anledning til å søke økonomisk støtte. Det må legges ved dokumentasjon på hvorfor man søker. Søknaden blir behandlet på konfidensielt på strengest mulig måte. Søknaden må være oss i hende 1 måned før den dato det søkes fra. Søknaden sendes daglig leder.

bottom of page